Z Harfi ile başlayan erkek isimleri

Z Harfi ile başlayan en etkileyici ve en güzel erkek isimleri:

Zade: 1. Evlat, oğul. 2. Dürüst, doğru adam.

Zafir: Zafer kazanan, üstün gelen

Zahid: Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terkederek günahtan kaçan, Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çeken (kimse) muttaki

Zahit: Dince yasak olan şeylerden sakınan

Zahrettin: Dinin zerresi, Dinin çekirdeği
Bülent Arda

Zaid: Artan, artıran. -Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır

Zaik: Tad alan, tadıcı, tadan

Zaim: 1. Kefil. 2. Prenses, şef.

Zal: İran’da eskiden kalma mitolojik bir savaşçı. Aynı zamanda horoz ibiği anlamında da kullanılıyor.
Melis Güvenli

Zamir: 1. İç, yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır. 4. Adın yerini tutan sözcük.

Zarif: 1. Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kimse, kibar. 2. İnceliği, latifliği ile hoşa giden.

Zati: 1. Kendiyle ilgili, kendine ait, özel. 2. Özle ilgili.

Zayi: Kayıp, yitik.
Buket Taşçeken

Zeheb: Altın. (bkz. Zer)

Zekai: Zekayla ilgili, zekaya ait

Zeki: 1. Zekalı çabuk anlayan ve kavrayan. 2. Zeka belirten.

Zemin: 1. Yer, yeryüzü. 2. Temel, dayanak. Konu, tema.

Zeval: 1.Yerinden ayrılıp, gitme. 2. Zail olma, sona erme. 3. Güneşin başucunda bulunma zamanı.

Zevvak: 1. Bir şeyi çok fazla tadan. 2. Bir şeyi çok fazla deneyen. 3. Bir şeyin çok fazla farkına varan.

Zeycan: Candan, cana yakın

Zeyneddin: Dinin zineti, süsü

Zeynel: Zeynelabidin adından kısalmış ad

Zeynelabidin: İbadet edenlerin süsü.

Zeyni: Süsle, bezekle ilgili

Zeynur: (bkz. Zinnur)

Zeyrek: 1. İlgi çekici. 2. Eli uz, usta. 3. Akıllı, zeki.

Zeyyat: Zeytinyağı, zeytinyağı yapan kimse

Zihni: Zihinle, akılla ilgili

Zikri: Anma ile ilgili

Zinnur: Nurlu, ışıklı, aydınlık

Zivekar: Vekarlı. Vakar dolu. Vakar sahibi

Ziverbey: (bkz. Ziver)

Ziya: Aydınlık, parlaklık, nur, ışık

Ziyad: Fazlalık, çokluk. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. Ziyat

Ziyad: Fazlalık, çokluk. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. Ziyat

Ziyaeddin: Dinin ışığı, aydınlığı

Zobu: 1. İri yarı, kadın, kaba. 2. Delikanlı. 3. Zor, sıkıntılı. 4. Eski vezir konaklarındaki hizmetlilere verilen ad.

Zoral: Zor al

Zorbey: Zor ve Bey kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir.
Bülent Betül Gözüpek

Zorlu: 1. Güzel, çok güzel, iyi. 2. Yakışıklı. 3. Güçlü, dayanıklı.4. Sert, keskin. 5. Yürekli, cesur. 6. Girgin, girişken.

Zuhuri: Orta oyununda komik rolünü yapan kimse

Zübeyir: (bkz. Zübeyr)

Zübeyr: Yazılı, küçük şey

Zühdi: (bkz. Zühdiye)

Zülfi: 1. (bkz. Zülfıkar). 2. Kılıcın kabzasına iliştirilen süs.

Zülfü: Zülfikârla ilgili

Zülkarneyn: 1. İki boynuzlu anlamında. 2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen şahıs. 3. Büyük İskender. Kur’an-ı Kerim’de toplam 6 ayette geçmektedir.

Zafer: l. Amaca ulaşma, basan. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku.

Zerak: Mavi, gök renkli

Zerare: Saçıntı, saçılan şey

Zeren: Anlayışlı, kavrayışlı, zeki

Zerin: Altından olan, altın gibi parlak olan, san olan

Zerişte: 1. Altın tel, sırma. 2. San.

Zerka: 1. Gök gözlü. 2. Gök mavisi. 3. Mavi.

Zerre: Pek ufak parça. * Atom. * Çok küçük karınca. * Güneş ışığında görünen ufacık tozlar. * Küçük boylu adam.
Çağla Bacak

Zerver: Altın yaldızlı olan

Zevahir: 1. Parlak yıldızlar. 2. (bkz. Zahir).

Zevkan: 1. Zevk bakımından, zevkçe. 2. Zevk yoluyla.

Zevra: 1. Dicle nehri. 2. Bağdat şehri.

Zikra: 1. Anma, hatırlama. 2. İbret, örnek. 3. Öğüt.

Zinde: 1. Diri, yaşayan, canlı. 2. Dinç, sağlam, güçlü kuvvetli.

Zirve: Doruk, bir şeyin en yüksek noktası, tepesi

Zişan: 1. Şanlı, sereni. 2. Canlı. 3. Bir tür lale.

Ziver: Süs, bezek

Zuhur: Görünme, meydana çıkma, baş gösterme.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın