Ü ile başlayan erkek isimleri

 

Übab: Şiddetli, taşkın sel suyu

Übeyd: (bkz. Ubeyde)

Übhet: Büyüklük, ululuk

Üçer: Üç er

Üçok: Oğuz destanına göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen ad

Üftadegi: Düşkünlük

Ülgenalp: 1. Yüce, ulu, yiğit. 2. Ülgen – alp.

Ülgener: Yüce, ulu kimse. – Ülgen – er.

Ülgü: 1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, tavır.

Ülkümen: Ülküsü olan. bir ülküye bağlı olan kimse

Ülmen: Denizci, deniz adamı

Ümera: Beyler, emirler

Ümeyir: Mekkenin en yakışıklı ve zengin insanlarından biridir. Peygamber efendimize gidip müslüman olmuştur.
Mine Çayır

Ünalan: Adı duyulmuş, ün kazanmış

Ünaldı: Ün aldı

Ünaldı: Ün aldı

Ünalmış: Ün ve şan kazanmış

Ünalp: Tanınmış, ünlü, yiğit

Ünek: 1. Kahraman, yiğit. 2. Ünlü tanınmış.

Üner: Tanınmış, ünlü yiğit

Üngörmüş: Ün görmüş

Üngün: Ün gün

Üngür: Mağara

Ünkan: Tanınmış soydan gelen, soylu kan

Ünlüer: Tanınmış, ünlü kimse

Ünlüol: Adın duyulsun, ün kazan

Ünlüsoy: Tanınmış soydan gelen

Ünsi: 1. Alışmış, sokulgan. 2. Arkadaş, dost.

Ünverdi: Ün verdi. -(bkz. Ünver)

Ünveren: Ün veren

Ünzil: Gönderilmiş, indirilmiş, inzal olunmuş

Üründü: Seçilmiş, seçkin

Üründü: Seçilmiş, seçkin

Üründübay: (bkz. Üründü)

Üsgen: 1. Yüksek. 2. Gelişmiş.

Üstam: 1. Altın veya gümüşten yapılmış at eyeri. 2. Emin, güvenilir.

Üstay: Ay gibi yüksek yüce

Üstek: Yüksek, yüce

Üstel: (bkz. Üstek)

Üster: Çok değerli kimse

Üstünbay: 1. Üstün bay. 2. Seçkin, başarılı kimse.

Üstündağ: Üstün dağ

Üstüner: Üsten – er

Üveys: İsteyen, arzu eden

Üzer: Becerikli, akıllı kişi

Üçel: 1. Yüce, yüksek. 2. Arka.

Üge: Ünlü, şöhretli

Üke: Onur, şeref

Ülez: 1. Batmakta olan güneş. 2. Salgın.

Ülfer: Büyük su, ırmak

Ülfet: 1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Dostluk, arkadaşlık.

Ülgen: 1. Yüce, yüksek, ulu. 2. İyilik tanrısına verilen ad. – İsim olarak kullanılmaz.

Ülger: Kumaş vb. şeylerdeki ince tüy

Ülke: 1. Bir devletin egemenliği altında bulunan yerlerin tümü. 2. Yurt, vatan.

Ülkem: Yurdum, vatanım.

Ülken: Senin yurdun, senin vatanın

Ülkenur: Yurdunu aydınlatan ışık

Ülker: Boğa burcunda yedi yıldızdan biri

Ülkü: Amaç edinilen, ulaşılmak istenilen şey

Ülküm: Amacım, ulaşmak istediğim şey

Ülküsel: Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde

Ümit: (bkz. Umut)

Ümmet: Bir peygambere inananların hepsi. İslam dinine bağlı olanların hepsine verilen ad

Ümran: (bkz. Ümran)

Ünal: 1. Adın duyulsun, tanın, ün kazan. 2. Ün al.

Ünan: İnleme, nalan

Ünay: Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli

Ünlem: Ses, seda, çağrı

Ünlü: Tanınmış, adı duyulmuş şöhretli, şanlı

Ünsaç: Adın duyulsun, ünlen.

Ünsal: Adın duyulsun

Ünsan: (bkz. Ünsal)

Ünsev: Ünü seven

Ünseven: Ün seven

Ünsever: Ün sever

Ünsevin: Ün sevin

Ünüvar: 1. Ünü var. 2. Ünlü tanınmış.

Ünver: Ünlen, tanınmış ol, insan ol

Ürün: 1. Üretilen, yararlı şey, topraktan elde edilen. 2. Yapıt, eser. 3. Sık orman. 4. Çokluk, bolluk.

Üstün: 1. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. 2. Yenen, galip gelen.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın