P ile başlayan erkek isimleri

Padişah: Hükümdar

Paha: Değer, fîat, eder, tutar

Pakalın: Dürüst, doğru iyi tanınmış kimseler

Pakan: 1. Temizler, anlar. 2. Veliler, ermişler, evliya.

Pakel: İyi işler yapan, doğru kimse

Paker: Temiz, dürüst, iyi kimse

Pakkan: Temiz soydan gelen kimse

Paksan: Temiz, doğru namuslu tanınmış kimse

Paksoy: Temiz soydan gelen

Paksu: Temiz su. Billur gibi arı duru, şahsiyetli

Paksüt: Sütü temiz

Pala: Kısa ve geniş kılıç

Palatekin: Emniyet, güven ve cesaret telkin eden kişi

Palatimur: Demir pala. Sert ve katı yapılı, güçlü

Palay: Yedek at

Palaz: 1. Kimi kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu. 2. Güzel, canlı, gürbüz, şişman. 3. Dağınık.

Palaz: 1. Kimi kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu. 2. Güzel, canlı, gürbüz, şişman. 3. Dağınık.

Pamirhan: Pamir han

Pars: Yırtıcı bir hayvan

Parsa: 1. Sofu, dinine bağlı. 2. İffetli, namuslu, temiz, doğru.

Parsbay: Pars gibi güçlü ve çevik

Parshan: (bkz. Parsbay)

Parshan: (bkz. Parsbay)

Parskan: Kanında atılganlık, cesaret ve saldırganlık taşıyan

Paşa: 1. Osmanlı devletinde yüksek rütbeli askerlere verilen unvan. General. 2.Uslu, ağırbaşlı.

Payam: Badem

Payam: Badem

Payiz: Güz, sonbahar. Yaşlılık

Payzen: 1. Tutsak, esir. Suçlu. Ayağına pranga vurulmuş kimse. 2. Rençber.

Pazvantı: Osmanlı devletinde, Rumeli bölgesinde gece bekçilerine verilen ad

Pedük: Yüce, yüksek

Pehlevi: 1. Şehir. 2. Kahraman, yiğit.

Pehlivan: 1. Güreşçi. 2. Boylu boslu, iri yan, güçlü kimse, yiğit.

Pekal: Pek al

Pekalp: Güçlü, sert, kahraman yiğit

Pekcan: Sıkı canlı, yufka yürekli olmayan

Pekdemir: Sert, sağlam, demir gibi

Pekdemir: Sert, sağlam, demir gibi

Pekel: Güçlü el. Pek el

Peker: Güçlü kimse. Gözüpek, cesur yapılı

Pekergin: Olgun kimse

Pekgöz: Cesur, yiğit

Pekin: Üzerinde kuşku duyulmayan, kesinlikle bilinen, kesin

Pekiner: (bkz. Pekin)

Pekintürk: Pekin Türk

Pekol: Sert, sağlam, dayanıklı ol

Pektaşı: Güçlü, sert taş

Pektay: Güçlü, sağlam tay

Pektürk: Sağlam ve güçlü Türk

Pekün: Tanınmış güçlü isim

Pekün: Tanınmış güçlü isim

Peküstün: Çok üstün, üstünlükte en iyi seviyede olan

Perdah: 1. Cila, parlaklık, parlama. Parlatma, parlaklık verme. 2. Budanmış asmadan yeni süren çubuk.

Perinçek: Özverili, fedakar, sadık

Periz: 1. Bağırma, haykırma. 2. Su kenarında yetişen yeşil saz, ot.

Perk: Katı, sert, güçlü berk

Perkel: Güçlü er

Perker: Güçlü kimse

Perkin: Çok güçlü kuvvetli, sağlam kimse

Pertav: 1. Atılma, sıçrama. 2. Uzağa düşen ok.

Pertev: Işık. Parlaklık

Perver: Besleyen, besleyici, yetiştiren, yetiştirici, koruyan, terbiye eden

Peşrev: 1. Türk müziğinin en meşhur saz eseri formu. 2. Güreşten önce güreşçilerin yaptıkları gösteri.

Peyam: Haber, başkasından alınan bilgi, nebe

Peyami: Haberle, bilgi ile ilgili

Peygamber: Allah tarafından kullarına haber götürmekle görevlendirilmiş seçkin insan. Nebi, Rasul. – Yalnız Peygamberlere mahsus bir isimdir

Peykan: Temren, başak, okun ucundaki sivri demir

Peyman: Yemin, and, ahd

Pirane: Yaşlılara yakışır şekilde, olgunca tavır

Piruz: Kutlu, hayırlı, uğurlu

Polat: Çelik. Güç, kuvvet

Polatalp: Çelik gibi güçlü yiğit

Polathan: (bkz. Polatalp)

Polatkan: Çelik gibi güçlü soydan gelen

Polatkılıç: İyi cins çelikten yapılma kılıç

Pozan: Üzüm bağı

Pusat: Eski bir savaş aracıdır (silah) ve at, avrat, pusat üçlemesinin bir parçasını oluşturmaktadır.
Derviş Tümbaş

Pürdil: Yürekli, cesur

Püser: Oğul, erkek çocuk

Payan: Son nihayet. Uç, kenar

Paye: 1. Aşama, rütbe, derece. 2. Basamak, merdiven basamağı. 3.. İkizlerin bir yıldızı, cevza burcu.

Payidar: 1. Saygın, rütbeli. 2. Sağlam, sürekli.

Pekdeğer: Çok değerli, çok kıymetli

Peköz: Özü sağlam kimse

Pekşen: Neşeli, şen-şakrak, mutlu kimse

Pelit: Çınar, meşe vb. ağaçların meyvesi

Perva: 1. Korku. Çekingenlik. 2. İlgi, bağ.

Pesen: Kırağı, çiğ. Sis. İnce ince yağan kar, çisenti.

Pesin: Sonraki, en son

Peyrev: Ardı sıra giden. Arkasından giden, izinden yürüyen

Yorumlar

Bir Cevap Yazın