L ile başlayan erkek isimleri

Lahib: Açık yol

Lahik: 1. Yetişip ulaşan. 2. Eklenen. 3. Yenisi.

Lami: Parlayan, parıldayan parlak. – Lamii: 1472-1532 yılları arasında yaşayan Türk edebiyatında haklı bir ün kazanmış mutasavvıf ve sanatkar

Lasif: Parlayan, parlayıcı

Layih: 1. Parlak, parlayan. 2. Aşikar, meydanda, hüveyda. 3. Hatıra gelen.

Layik: Yakışan, yakışıklı

Lazım: Gerekli şey. Gerekçe

Lebib: Akıllı, zeki, fatin

Lefif: Durulmuş sarılmış

Lemi: (bkz. Leman)

Lerze: Titretme

Levniz: 1. Renk, boya, yüz. 2. Nevi, çeşit, Türk.

Lezgin: Acele eden, aceleci ; Kafkaslarda bir millet, türk soylu

Lütfi: Hoşluk, güzellik, iyi davranış

Lütfü: İyi muamele, güzellikle hoşlukla ilgili

Laçin: 1. Bir cins şahin. 2. Sarp, yalçın. 3. Şiddetli.

Laminur: Nur saçarak parlayan

Lanazir: Eşsiz, benzersiz

Layezal: Zevalsiz, bitimsiz

Lebabet: Akıllılık, zeyreklik

Lema: Pırıltı

Lemariz: Parlayan, parıldayan

Lemyezel: 1. Zail olmaz, baki, kalıcı.

Levami: Parlamalar, nurlar

Levzi: 1. Badem biçiminde olan. 2. Bademle ilgili.

Lezir: Akıllı

Lisan: 1. Dil. 2. Konuşulan dil.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın