Sponsor Bağlantılar
Alfabetik Sıralamaya Göre
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z
E harfi ile başlayan erkek isimleri
Ebecen-Akıllı çocuk.
Ebed-Sonu olmayan zaman, sonsuzluk. bk. Ebet
Ebet-Sonu olmayan zaman, sonsuzluk.
Ebrak-Çok parlak olan.
Ebrar-1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.
Ebubekir-Bekirin babası.
Ecebay-İleri gelen, saygın, zengin kimse.
Ecebey-Saygın, ileri gelen bey.
Ecehan-Saygın, özel kadın.
Ecekan-Saygın bir soydan gelen kimse.
Efe-1. Batı Anadolu köy yiğidi. 2. Ağabey. 3. Kabadayı.
Ege-Yüce, büyük ulu / Ülkemizin Batısındaki deniz
Egehan-Engin denizlerin hükümdarı
Egemen-Bir yere hakim olan
Ekrem-Pek cömert, iyiliksever
Emin-Güvenilen, inanılan kimse
Emir-Reis, aşiret başı, Emreden
Emirhan-Emir veren hükümdar, hanın emri
Emrah-1. Emir veren hükümdar, hanın emri. 2. Anadolu saz şairlerinden.
Emre-Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş. 2.(Kaynak:Osmanlıca Sözlük)Ak gözlü, beyaz gözlü.
Enes-Soylu Arap atı, küheylan.
Engin-Ucu bucağı olmayan genişlik
Enis / Enes-Sevimli, dost cana yakın
Ensar-Hz. Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim
Eldem-Sevimli, cana yakın
Elibol-Eliaçık, cömert.
Elöve-Övülen, beğenilen kişi.
Ergun / Ergün-Sert başlı oynak hızlı at / Sulu serpken kar
Ergüç-Erkek gücü.
Ergümen-Amacına ulaşan, isteğine kavuşan kimse.
Ergüven-Kendine güveni olan kimse.
Erhun-Hun’lu yiğit
Erdemli-Erdemli olan, faziletli.
Erdenalp-Temiz, doğru yiğit.
Erdener-Temiz, dürüst kimse.
Erdibay-Olgun, ermiş, saygın kimse.
Erdibey-Olgun, ermiş, saygın bey.
Erdilek-Erin dileği, isteği.
Erdoğ-Yiğit ve cesur kimse.
Erdoğan-Doğuştan yiğit / Erken doğan
Erdoğdu-\"Yiğit olarak doğdu\" anlamında kullanılan bir ad.
Ereken-Erkenden ekim yapan kimse.
emirbaki-sonsuz olan emir
Ezel-Başlangıcı olmayan
Eyüp-Sabrın simgesi olmuş bir peygamber
Eymen-Daha uğurlu, daha bereketli. Sağ tarafta olan.
Evrim-Aşamalarla kendini gösteren ilerleme,değişim
Evren-Kainat, yaratılmışların tümü
Ethem-Kara, yağız at (Edhem)
Eşref-Şerefli, şeref sahibi / Uğurlu
Ertuğrul-Temiz yürekli doğru yiğit
Esad-Çok uğurlu ve mutlu, Oldukça mutlu, daha saadetli. 2. Çok hayırlı. – Türk dil kurallarına göre d/t olarak kullanılır. Esad b. Zürare: Sahabedendir. Künyesi Ebu Umame’dir. Akabe bey’atmdan önce müslüman oldu. 1.2. ve 3. Akabe bey’atlarında hazır bulundu. Medine’ye İslamı ilk tebliğ eden sahabidir. Hicretin II. yılında Şevval ayında (Bedir öncesi) vefat elti.
Esad / Esat-Çok uğurlu ve mutlu
Erol-Erkek ol, sözünde dur anlamında
Ersen-Kolay, zor olmayan
Erşat-Doğru yolu bulan
Ertan-Tan gibi ateş renkli er
Ertem-Erdem / Fazilet
Erkan-Erkek kanlı
Erkut-Kutlu yiğit
Erman-Erdemli yiğit
Erhan-Yiğit hakan
Erim-Sevgi, mutlu haber
Erdal-Erken yeşeren dal / Er + Dal
Erdem-Fazilet, insanın insan yapan değerleri
Erden-Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden
Eren-Ermiş kişi
Enver-En ışıklı, en parlak
Eray-Ay gibi parlak erkek
Ercan-Er canlı, korkusuz yiğit. Yiğit, canlı, cesur kimse.
Ercüment-Saygıdeğer, itibarlı, onur sahibi
Erçin-Erken doğan, En erken davranan
Eslek-l. Çalışkan, gayretli. 2. Yumuşak başlı, uysal.
Esvet-Siyah, kara.
Eşfak-Çok şefkatli, çok sevecen kimse.
Eşit-1. Niteliği, değeri, biçimi, görünüşü bir olan. 2. Aynı düzeyde olan.
Eşkin-1. Filiz, sürgün. 2. Açık adımlarla, hızlı yürüyen at.
Eşraf-1. Şerefli, saygın kimseler. 2. Bir yerin zenginleri, sözü geçenler.
Eti-1. Baba. 2. Küçük kardeş.
Evgin-Aceleci, telaşlı.
Evirgen-İşini bilen, tedbirli kimse.
Evrenata-Evrene nam salmış ata.
Evrensel-1. Tüm insanlığı ilgilendiren. 2. Dünya ölçüsünde, dünya çapında.
Eskinalp-Fırtına gibi yiğit.
Esiner-Esinlenen kimse.
Esentürk-Güçlü kuvvetli, sağlıklı Türk.
Esentimur-Sağlıklı, salim, rahat, güçlü kimse. bk. Esendemir
Esenkul-Sağlıklı, salim, rahat kimse.
Esenkal-\"Sağlıklı, salim, rahat olarak kal\" anlamında kullanılan bir ad.
Esenel-Sağlıklı, salim, rahat kimse.
Esendemir-Sağlıklı, salim, rahat, güçlü kimse.
Esendağ-Sağlıklı, salim, rahat kimse.
Esenboğa-Sağlıklı, salim, rahat, güçlü kimse.
Erokay-Seçkin, beğenilen erkek.
Eronat-Dürüst, güvenilir, iyi erkek.
Erozan-Erkek ozan, şair.
Eröge-\"Erkekler övsünler\" anlamında kullanılan bir ad.
Eröz-Özü erkek, yiğit olan kimse.
Ersagun-Erkek hekim.
Ersal-\"Yiğitliğinle tanın\" anlamında kullanılan bir ad.
Ersalmış-ErYiğitliğiyle tanınmış kimse.
Ersan-Yiğitliğiyle ad yapmış kimse.
Ersav-Sözüne güvenilir kimse.
Ersavaş-Savaşmayı seven kimse.
Ersay-\"Yiğit olarak kabul et\" anlamında kullanılan bir ad.
Ersayın-Saygıdeğer kimse.
Erseç-\"Yiğit seç\" anlamında kullanılan bir ad.
Ersel-Yiğitlikle ilgili olan.
Erserim-Sabırılı kimse.
Ersev-\"İnsanları sev\" anlamında kullanılan bir ad.
Erseven-İnsanları seven kimse.
Ersever-İnsanları seven kimse.
Ersevin-\"İnsanları sevin\" anlamında kullanılan bir ad.
Ersevinç-Sevinen kimse.
Ersezen-Kavrayışı güçlü erkek.
Ersezer-Kavrayışı güçlü erkek.
Erson-Sonuncu doğan erkek çocuk.
Ersoy-Yiğit soydan gelen kimse.
Ersöz-Sözüne güvenilir, dürüst sözlü kimse.
Ersu-Yiğitlerin soyundan gelen kimse.
Ersun-\"Yiğitliğini göster\" anlamında kullanılan bir ad.
Ersunal-\"Yiğitliğini göster\" anlamında kullanılan bir ad.
Erşahan-Şahin gibi güçlü yiğit.
Erşet-Doğru yolda olan kimse.
Ertaç-Erkekliği taç gibi taşıyan
Ertaş-Güçlü, kuvvetli kimse.
Ertay-Güçlü, kuvvetli kimse.
Ertaylan-Uzun boylu, yakışıklı erkek.
Erte-1. Gelecek şafak, şafak sökme zamanı. 2. Yarın. 3. Herhangi bir işte ilk başarı.
Ertek-Tek olan, eşsiz yiğit.
Erteke-Sözünün eri olan kimse.
Ertekin-Güçlü, kuvvetli kimse.
Ertepınar-Pınar gibi saf ve temiz olan.
Ertim-Peçeneklerin üç asıl boyundan biri.
Ertin-Sağlam bir ruh yapısı olan kimse.
Copyright © Erkekisimleri.Net 2013 / 2014
-Dini İsimler - Modern İsimler - Bebek İsimleri -En Güzel Erkek İsimleri -