Sponsor Bağlantılar
Alfabetik Sıralamaya Göre
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z
E harfi ile başlayan erkek isimleri
Ebecen-Akıllı çocuk.
Ebed-Sonu olmayan zaman, sonsuzluk. bk. Ebet
Ebet-Sonu olmayan zaman, sonsuzluk.
Ebrak-Çok parlak olan.
Ebrar-1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.
Ebubekir-Bekirin babası.
Ecebay-İleri gelen, saygın, zengin kimse.
Ecebey-Saygın, ileri gelen bey.
Ecehan-Saygın, özel kadın.
Ecekan-Saygın bir soydan gelen kimse.
Efe-1. Batı Anadolu köy yiğidi. 2. Ağabey. 3. Kabadayı.
Ege-Yüce, büyük ulu / Ülkemizin Batısındaki deniz
Egehan-Engin denizlerin hükümdarı
Egemen-Bir yere hakim olan
Ekrem-Pek cömert, iyiliksever
Eldem-Sevimli, cana yakın
Elibol-Eliaçık, cömert.
Elöve-Övülen, beğenilen kişi.
Emin-Güvenilen, inanılan kimse
Emir-Reis, aşiret başı, Emreden
emirbaki-sonsuz olan emir
Emirhan-Emir veren hükümdar, hanın emri
Emrah-1. Emir veren hükümdar, hanın emri. 2. Anadolu saz şairlerinden.
Emre-Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş. 2.(Kaynak:Osmanlıca Sözlük)Ak gözlü, beyaz gözlü.
Enes-Soylu Arap atı, küheylan.
Engin-Ucu bucağı olmayan genişlik
Enis / Enes-Sevimli, dost cana yakın
Ensar-Hz. Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim
Enver-En ışıklı, en parlak
Eray-Ay gibi parlak erkek
Ercan-Er canlı, korkusuz yiğit. Yiğit, canlı, cesur kimse.
Erçin-Erken doğan, En erken davranan
Ercüment-Saygıdeğer, itibarlı, onur sahibi
Erdal-Erken yeşeren dal / Er + Dal
Erdem-Fazilet, insanın insan yapan değerleri
Erdemalp-Erdemli yiğit.
Erdemer-Erdemli kimse.
Erdemir-Demir gibi güçlü erkek.
Erdemli-Erdemli olan, faziletli.
Erden-Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden
Erdenalp-Temiz, doğru yiğit.
Erdener-Temiz, dürüst kimse.
Erdeniz-Deniz gibi coşkulu kimse.
Erdeşir-Cesur, kahraman, aslan yürekli kimse.
Erdibay-Olgun, ermiş, saygın kimse.
Erdibek-Olgun, ermiş, saygın bey.
Erdibey-Olgun, ermiş, saygın bey.
Erdilek-Erin dileği, isteği.
Erdin-1. \"Amacına ulaştın, kavuştun\" anlamında kullanılan bir ad. 2. \"Olgunlaştın\" anlamında kullanılan bir ad.
Erdinç-Dinç erkek Er + Dinç
Erdiner-1. \"Amacına ulaştın, kavuştun\" anlamında kullanılan bir ad. 2. \"Olgunlaştın\" anlamında kullanılan bir ad.
Erdoğ-Yiğit ve cesur kimse.
Erdoğan-Doğuştan yiğit / Erken doğan
Erdoğdu-\"Yiğit olarak doğdu\" anlamında kullanılan bir ad.
Erdoğmuş-Doğuştan yiğit olan kimse.
Ereken-Erkenden ekim yapan kimse.
Eren-Ermiş kişi
Ergüç-Erkek gücü.
Ergümen-Amacına ulaşan, isteğine kavuşan kimse.
Ergun / Ergün-Sert başlı oynak hızlı at / Sulu serpken kar
Ergüven-Kendine güveni olan kimse.
Erhan-Yiğit hakan
Erhun-Hun’lu yiğit
Erim-Sevgi, mutlu haber
Erkan-Erkek kanlı
Erkut-Kutlu yiğit
Erman-Erdemli yiğit
Eröge-\"Erkekler övsünler\" anlamında kullanılan bir ad.
Erokay-Seçkin, beğenilen erkek.
Erol-Erkek ol, sözünde dur anlamında
Eronat-Dürüst, güvenilir, iyi erkek.
Eröz-Özü erkek, yiğit olan kimse.
Erozan-Erkek ozan, şair.
Ersagun-Erkek hekim.
Erşahan-Şahin gibi güçlü yiğit.
Ersal-\"Yiğitliğinle tanın\" anlamında kullanılan bir ad.
Ersalmış-ErYiğitliğiyle tanınmış kimse.
Ersan-Yiğitliğiyle ad yapmış kimse.
Erşat-Doğru yolu bulan
Ersav-Sözüne güvenilir kimse.
Ersavaş-Savaşmayı seven kimse.
Ersay-\"Yiğit olarak kabul et\" anlamında kullanılan bir ad.
Ersayın-Saygıdeğer kimse.
Erseç-\"Yiğit seç\" anlamında kullanılan bir ad.
Ersel-Yiğitlikle ilgili olan.
Ersen-Kolay, zor olmayan
Erserim-Sabırılı kimse.
Erşet-Doğru yolda olan kimse.
Ersev-\"İnsanları sev\" anlamında kullanılan bir ad.
Erseven-İnsanları seven kimse.
Ersever-İnsanları seven kimse.
Ersevin-\"İnsanları sevin\" anlamında kullanılan bir ad.
Ersevinç-Sevinen kimse.
Ersezen-Kavrayışı güçlü erkek.
Ersezer-Kavrayışı güçlü erkek.
Erson-Sonuncu doğan erkek çocuk.
Ersoy-Yiğit soydan gelen kimse.
Ersöz-Sözüne güvenilir, dürüst sözlü kimse.
Ersu-Yiğitlerin soyundan gelen kimse.
Ersun-\"Yiğitliğini göster\" anlamında kullanılan bir ad.
Ersunal-\"Yiğitliğini göster\" anlamında kullanılan bir ad.
Ertaç-Erkekliği taç gibi taşıyan
Ertan-Tan gibi ateş renkli er
Ertaş-Güçlü, kuvvetli kimse.
Ertay-Güçlü, kuvvetli kimse.
Ertaylan-Uzun boylu, yakışıklı erkek.
Erte-1. Gelecek şafak, şafak sökme zamanı. 2. Yarın. 3. Herhangi bir işte ilk başarı.
Ertek-Tek olan, eşsiz yiğit.
Erteke-Sözünün eri olan kimse.
Ertekin-Güçlü, kuvvetli kimse.
Ertem-Erdem / Fazilet
Ertepınar-Pınar gibi saf ve temiz olan.
Ertim-Peçeneklerin üç asıl boyundan biri.
Ertin-Sağlam bir ruh yapısı olan kimse.
Ertuğrul-Temiz yürekli doğru yiğit
Esad-Çok uğurlu ve mutlu, Oldukça mutlu, daha saadetli. 2. Çok hayırlı. – Türk dil kurallarına göre d/t olarak kullanılır. Esad b. Zürare: Sahabedendir. Künyesi Ebu Umame’dir. Akabe bey’atmdan önce müslüman oldu. 1.2. ve 3. Akabe bey’atlarında hazır bulundu. Medine’ye İslamı ilk tebliğ eden sahabidir. Hicretin II. yılında Şevval ayında (Bedir öncesi) vefat elti.
Esad / Esat-Çok uğurlu ve mutlu
Esenboğa-Sağlıklı, salim, rahat, güçlü kimse.
Esendağ-Sağlıklı, salim, rahat kimse.
Esendemir-Sağlıklı, salim, rahat, güçlü kimse.
Esenel-Sağlıklı, salim, rahat kimse.
Esenkal-\"Sağlıklı, salim, rahat olarak kal\" anlamında kullanılan bir ad.
Esenkul-Sağlıklı, salim, rahat kimse.
Esentimur-Sağlıklı, salim, rahat, güçlü kimse. bk. Esendemir
Esentürk-Güçlü kuvvetli, sağlıklı Türk.
Eşfak-Çok şefkatli, çok sevecen kimse.
Esiner-Esinlenen kimse.
Eşit-1. Niteliği, değeri, biçimi, görünüşü bir olan. 2. Aynı düzeyde olan.
Eşkin-1. Filiz, sürgün. 2. Açık adımlarla, hızlı yürüyen at.
Eskinalp-Fırtına gibi yiğit.
Eslek-l. Çalışkan, gayretli. 2. Yumuşak başlı, uysal.
Eşraf-1. Şerefli, saygın kimseler. 2. Bir yerin zenginleri, sözü geçenler.
Eşref-Şerefli, şeref sahibi / Uğurlu
Esvet-Siyah, kara.
Ethem-Kara, yağız at (Edhem)
Eti-1. Baba. 2. Küçük kardeş.
Evgin-Aceleci, telaşlı.
Evirgen-İşini bilen, tedbirli kimse.
Evren-Kainat, yaratılmışların tümü
Evrenata-Evrene nam salmış ata.
Evrensel-1. Tüm insanlığı ilgilendiren. 2. Dünya ölçüsünde, dünya çapında.
Evrim-Aşamalarla kendini gösteren ilerleme,değişim
Eymen-Daha uğurlu, daha bereketli. Sağ tarafta olan.
Eyüp-Sabrın simgesi olmuş bir peygamber
Ezel-Başlangıcı olmayan
Copyright © Erkekisimleri.Net 2013 / 2014
-Dini İsimler - Modern İsimler - Bebek İsimleri -En Güzel Erkek İsimleri -
gümüş kolye