Sponsor Bağlantılar
Alfabetik Sıralamaya Göre
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z
K harfi ile başlayan erkek isimleri
Kaan-Hükümdar, han
Kaan / Kağan-Hükümdar, hanların hanı
Kabadayı-1. İyi dövüşen, korkusuz, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse. 2. Yürekli.
Kadir-Değer, onur, incelik
kadir-kıymetli devlet adı
Kadrettin-Dinin kudreti, gücü.
Kadri-İtibar, değerle ilgili
Kağan-Hükümdar, hanların hanı
Kamber-Sadık hizmetkar / Hz Ali’nin kölesinin adı
Kamer-Ay ışığı
Kamet-1. Boy, boy bos, endam. 2. Camilerde namaza kalkmak için okunan iç ezan. 3. Ses, gürültü.
Kamil-Tam, eksiksiz, olgun
Karahan-Tarihte bazı hanlara verilen ad - Anadoluda bir devlet.
Karan-Karanlık
Karanbay-Kahraman, yürekli kimse.
Karaoğlan-Esmer renkli çocok.
Karaörs-Kuvveti, güçlü kimse.
Karapars-Güçlü, kuvvetli esmer kimse.
Karasu-Ağır akan su.
Karasüyek-Eski Türklerde soylular karşıtı olan halk katmanı.
Karatan-Şafak sökmeden önceki alaca karanlık.
Karatün-Karanlık gece.
Kardelen-Karda yaşayabilen çiçek
Kargı-1. Eskiden silah olarak kullanılan, ucu sivri demirli, ağaçtan yapılmış uzun sırık. 2. Kamış, saz.
Kartal-Yırtıcı bir tür kuş
Kâşif-Bulan, keşfeden, bulucu.
Katı-1. Çok, pek, fazla, yeğin. 2. Ağır. 3. Haşin, sert, kırıcı.
Kay-Yağmur, sağanak.
Kaya-Büyük ve sert taş kütlesi
Kayaalp-Kaya gibi güçlü yiğit.
Kayacan-Canı kaya gibi güçlü olan.
Kayaer-Kaya gibi güçlü kimse.
Kayagün-Kaya gibi güçlü ve yakışıklı kimse.
Kayagündüz-Kaya gibi güçlü ve yakışıklı kimse.
Kayahan-Kaya gibi sert hakan
Kayar-Gurur
Kayaş-Akraba, hısım.
Kayatekin-Kaya gibi güçlü kimse.
Kayatimur-Kaya ve demir gibi sert, güçlü kimse.
Kayatürk-Kaya gibi sert Türk.
Kaygısız-Endişesiz, hiçbir şeye aldırış etmeyen.
Kaygusuz-bk. Kaygısız
Kayhan / Kayıhan-Güçlü hükümdar.
Kayı-1. Yağmur, sağanak, bora. 2. Sağlam, güçlü, sert.
Kayıbay-Sağlam, güçlü, sert kimse.
Kayın-1. Kayıngillerderı, kışın yaprak döken, güzel görünüşlü orman ağacı. 2. Kardeş, hısım, akraba.
Kayıt-1. Araç, eşya. 2. Saban. 3. İş, güç. 4. Kış için ayrılan yiyecek.
Kayıtmış-Geri dönmüş, geri gelmiş, vazgeçmiş.
Kaymas-Yılmayan, azimli, cesur. bk. Kaymaz
Kazım-Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen
Kemal-Olgunluk, erdem
Kemalettin-Bilgi ve erdem sahibi
Kenan-Vaat edilmiş ülke, cennet Filistin.
Keramettin-Bağış, ihsan ağırlama
Kerem-Soyluluk, eli açıklık
Kerim-Kerem sahibi, cömert
Kervan-Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük. hayvanı katar.
Kesim-1. İki taraf arasındaki kararlaştırılan şey. 2. Biçim, endam, boy bos. 3. Bölüm, parça. 4. Yeryüzündeki sel yarıntıları. 5. Ürün kaldırma mevsimi.
Keskinay-Etkili, görevini iyi yapan kimse.
Keskinel-Etkili ve sert kişilikli kimse.
Keskiner-Etkili ve sert kişilikli kimse.
Kılıçalp-Kılıç gibi keskin yiğit.
Kılıçel-Eli kılıç gibi etkili olan kimse.
Kılıçhan-Kılıç gibi keskin hükümdar.
Kılınç-Davranış, yaradılış, huy.
Kın-Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı.
Kınalp-Kın-alp.
Kınayman-Çalışkan, etkin kimse.
Kınel-Çok çalışan, etkin, faal kimse.
Kıner-Çok çalışan, etkin, faal kimse.
Kınık-1. Kaynak, memba. 2. İstek, arzu, gayret. 3. Obur. 4. Oğuzların 24 boyundan biri.
Kınıkaslan-Gayretli, çabalayan kimse.
Kınış-İstek, arzu, heves.
Kıpçak-XI-XV. yüzyıllarda, Ural dağlarıyla Volga ırmağı arasında yaşamış bir Türk boyu.
Kıraç-Bitek olmayan, verimsiz veya sulanmayan yer.
Kıralp-Ak saçlı ve sakallı, yaşlı yiğit.
Kıran-1. Çevre, kıyı, kenar. 2. Ufuk. 3. Tepe, yamaç, bayır.
Kıranalp-Düşmanı bozguna uğratan yiğit.
Kıraner-Düşmani bozguna uğratan kimse.
Kırat-1. Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan ölçü birimi. 2. Nitelik, değer.
Kıratlı-Değerli, nitelikli.
Kıray-1. Genç, delikanlı. 2. Ürün vermeyen arazi. 3. Eşkıya, yol kesen.
Kırbay-Yaşlı, ak sakallı kimse.
Kırboğa-Güçlü, kuvetli yaşlı kimse.
Kırbörü-Yaşlı, ak sakallı deneyimli kimse.
Kırca-1. Dolu. 2. Ufak ve sert taneli kar. 3. Bora, rüzgârla karışık yağmur.
Kırdar-Ölçülü davranış, sakınganlık.
Kırdarlı-Ölçülü, sakıngan kimse.
Kırgız-1. Gezici, gezgin. 2. Çoğunlukla Kırgızistan´da toplu durumda yaşayan, Türk soyundan gelen bir halk.
Kırhan-Yaşlı, ak sakallı hükümdar.
Kırman-Saçlarına ak düşmüş adam.
Kırtay-Saçlarona ak düşmüş kimse.
Kırteke-Saçlarına ak düşmüş kimse.
Kırtekin-Saçlarına ak düşmüş kimse.
Kıvanç-Övünç, iftihar, Sevinç, hoşlanma
Kıvançer-Övünen, iftihar eden kimse.
Koray-Kamış, kargı gibi, içi boş şeyler
Kubilay-Moğol imparatoru
Kürşat-Eski bir Türk adı
Kutalp-İyilik getiren yiğit, uğurlu yiğit
Copyright © Erkekisimleri.Net 2013 / 2014
-Dini İsimler - Modern İsimler - Bebek İsimleri -En Güzel Erkek İsimleri -
gümüş kolye