Sponsor Bağlantılar
Alfabetik Sıralamaya Göre
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z
F harfi ile başlayan erkek isimleri
Fadıl-Erdemli, üstün, parlak
Fahim-1. Büyük, ulu. 2. Onurlu, saygın. 3. Anlayışlı, akıllı.
Fahir-Övünülecek, parlak, şanlı, güzel
Fahrettin / Fahri-Karşılıksız kabul edilen görev,iş
Fahri-1. Onurla ilgili, onursal. 2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet
Fahri /Fahrettin-Karşılıksız kabul edilen görev,iş
Faik-Başkalarından daha ileri, üstün
Faiz-1. Başarı kazanan. 2. Taşan, coşan.
Fakih-1. Anlayışlı, zeki kimse. 2. Fıkıh bilgini.
Fakir-Yoksul
Fakirullah-Allah’nın büyüklüğü karşısında âciz olan kimse.
Falih-1. Başarılı ve mutlu kimse. 2. Toprağı süren, eken kimse.
Fani-1. Ölümlü. 2. Geçici. 3. Yaşlı.
Farabi-1. Farap adlı ilden olan kimse. 2. 870-950 yılları arasında yaşamış büyük Türk İslâm düşünürünün adı.
Farik-Ayıran, ayırıcı.
Fazlullah-Allah’ın erdemi, üstünlüğü.
Fecri-Tan vaktiyle, tan kızıllığıyla ilgili.
Fedai-1. Yüksek bir ülkü uğrunda her türlü tehlikeyi göze alan kimse. 2. Bir kimseyi veya bir yeri koruyan, muhafız.
Fehamettin-Dinin büyüklüğü, ululuğu.
Fehim / Fehmi-Anlayışlı, çabuk kavrayan
Fehimdar-Zekâ, anlayış, kavrayış sahibi kimse.
Fehmi / Fehim-Anlayışlı, çabuk kavrayan
Felat-Susuz çöl.
Fenni-Fene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.
Fer-1. Aydınlık, ışık. 2. Güç, kuvvet.
Feragat-Hakkından vazgeçme, el çekme.
Ferahi-Bolluk, genişlik, ucuzluk.
Feramuş-Unutma, akıldan çıkma.
Feramuz-Kale muhafızı, koruyucusu.
Fercan-Güçlü, parlak, canlı kişiliği olan kimse.
Ferdal-Dalın tomurcuğu.
Ferdar-Güce, saygınlığa sahip kimse.
Ferdi-Bireysel, tek başına
Fereç-1. Zafer, utku. 2. Sevinç, teselli.
Ferhan-Sevinçli, mutlu
Ferhat-Rahatlık
Ferhattin-Dinin coşkusu, sevinci.
Ferhun-1. Güçlü, şanlı soydan gelen kimse. 2. Sevinçli.
Ferid-Eşsiz benzersiz
Feridun-Tek, eşsiz, benzeri olmayan
Ferih-Çok mutlu, sevinçli.
Ferit-Eşsiz benzersiz
Feritkan-Eşi olmayan, soylu kandan gelen kimse.
Feriz-Ekini alınmış tarla.
Ferkan-Güçlü, saygın bir soydan gelen kimse.
Ferman-1. Buyruk, emir. 2. Tanrı buyruğu.
Fermani-Buyrukla, fermanla ilgili olan.
Ferruh-Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü
Fersan-Derisinden kürk yapılan bir kır sansarı.
Feruzat-Hayırlı, kutlu.
Ferzan-Bilim ve hikmet.
Ferzend-Oğul, çocuk.
Fesih-Geniş, açık, aydınlık.
Fethi-Fetih ile ilgili
Fethullah-Tanrının fethi.
Fetih-Açılış, zafer.
Fettah-Zafer kazanmış, üstün gelen, kullarının kapalı işlerini açan, Cenab-ı hakk\'ın isimlerinden.
Fevzi-Kurtuluş ve zaferle ilgili, üstünlük başarı
Feyiz-1. Bolluk, bereket. 2. Suyun taşıp akması. 3. Bilim, bilgi.
Feyyaz-Bereketli, gür, bol
Feyzettin-Dinin bereketi.
Feyzi-Verimlilik, bolluk
Feyzullah-İlhamını Allah’tan alan
Feza-Gökyüzü, uzay
Fezahan-Yükselmeyi amaçlayan hükümdar.
Fezai-Uzayla ilgili, uzaya ait.
Fikret-Düşünmek, düşünceye dalmak
Fikrettin-Din düşüncesi.
Fikri-Düşüncesel
Filizer-Genç, toy, delikanlı.
Firas-Yiğit, mert. Binici, at yetiştirici.
Fırat-Ön Asya’nın en büyük nehridir. Diyadin civarında çıkar, Anadolu’nun doğu taraflarına kadar gelip Mezopotamya’yı dolaştıktan sonra Irak’ta Dicle ile birleşerek Basra Körfezi’ne dökülür.(Asurca) Geniş akarsu.
Firdevsi-1. Cennete ait, cennetle ilgili. 2. İran’ın ünlü şairi, Şehname’nin yazarı.
Firuz-1. Mutlu, sevinçli, uğurlu. 2. Bahtlı, talihli.
Fişengi-Namus uğruna atılan kurşun
Fuad-Yürek, kalp gönül
Fuat-Yürek, kalp, gönül
Fürkan-Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik. Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde geçmektedir.
Fütüvvet-1. Mertlik, yiğitlik. 2. Soy temizliği. 3. Cömertlik.
Fuzuli-1. BFaziletli, erdemli. 2. Boşboğaz, gereksiz işlerle uğraşan. 3. XVI. yy.´da yaşamış en büyük Divan Edebiyatı şairlerinden biri.
Copyright © Erkekisimleri.Net 2013 / 2014
-Dini İsimler - Modern İsimler - Bebek İsimleri -En Güzel Erkek İsimleri -
gümüş kolye