A ile başlayan erkek isimleri

Abdülhamid: Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ın kulu. – Hamid; Allah’ın isimlerindendir. (bkz. Hamid).- Türk dil kuralları açısından “d/t” olarak kullanılır. Abdülhan: Kürtçede evdilxan diye yazılır; türkçede abdülhan’ a karşılık gelir tanrının hizmetkarı veya kıralın hizmetkarı anlamında kulanılır bir örnek bedirxan begê evdilxan- abdülhanın oğlu bedirhan bey. Zuhair Etmanki Abdülhey: Anlamı hakkında bize yardımcı […]

Devamını Oku 0

B ile başlayan erkek isimleri

Baba: 1. Kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2. Birinci dereceden erkek akraba. 3. Koruyucu, velinimet. 4. Saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. 5. Ecdad, Ata. 6. Tekke büyüğü. 7. Zencilerde görülen saraya benzer bir hastalık. – Baba Oruç. Oruç Reis. Türk denizcisi Barbaros Hayrettin P.. Badi: 1. Rüzgara veya havaya ait. 2. Geçici. Badi Ahmed […]

Devamını Oku 0

C ile başlayan erkek isimleri

Cabbar: (bkz. Cebbar) Cabgu: 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse. Cahiz: 1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse. 2. Patlak gözlü. Daha çok lakap olarak kullanılmıştır. – Cahiz b. Ebu Osman, Basra Mutezile kelamcılarının ileri gelenlerinden. Bir köle olduğu halde ilimde ilerlemiş ve devrinin ünlü simalarından olmuştur. Calib: Çekici, celbedici, cazib Calp: Güçlü, […]

Devamını Oku 0

Ç ile başlayan erkek isimleri

  Çağaçar: Çağ açacak kimse Çağakan: Çağı yakalayan, çağdaş Çağan: Bayram, şenlik Çağanak: Körfez, liman Çağar: 1. Bayram. 2. Kalın ve kuvvetli deve kösteği. 3. Doğan kuşu. Çağdaş: Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Çağkar: Canlı, dinamik, çalışkan Çağman: Çağın insanı Çağrıbey: (990-1060) Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey’in kardeşidir. Tuğrul Bey’le devleti ortak yönetmişlerdir. Çağrıbey Bulut Çaka […]

Devamını Oku 0

D ile başlayan erkek isimleri

Dadaş: 1. Erkek kardeş. 2. Delikanlı, babayiğit. Dafi: l. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten. Dağaşan: Dağaşan Dağdelen: (bkz. Dağaşan) Dağhan: Eski Türklerde dağ tanrısı. – İsim olarak kullanılmaz Dağıstan: Halkının kökü türk olan bir kuzey kafkasya ülkesi. Ömer XXXX Dağtekin: (bkz. Dağaşan) Dahhak: Çok gülen, çok gülücü. – Daha çok lakab olarak kullanılır Dahi: […]

Devamını Oku 0

E ile başlayan erkek isimleri

Ebbedullah: Allah ebedi eylesin, daim eylesin Ebecen: Akıllı çocuk Ebher: En parlak Ebra: 1. Ürkme, kaçma. 2. Birden bire ölme. Ebu: Baba, ata. (bkz. Ebi, peder) Ebu Hureyre: Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir Ebu Zer: Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi Ebu Zer El-Gıfari: -Sahabedendir Ecemiş: Çok bilmiş Ecer: Yeni, güzel, iyi Ecir: 1. […]

Devamını Oku 0

F ile başlayan erkek isimleri

Fadıl: (bkz. Fâzıl) Fahhar: 1. Çok övünen, kendini çok metheden. 2. Çanak, çömlek, toprak testi. 3. Saksı. Fahim: 1. Akıllı, anlayışlı, kavrayışlı.2. Ulu, büyük, sayan. Fahir: 1. Övünülecek, iftihar edilecek. 2. Şerefli, kıymetli. 3. Parlak, güzel, mükemmel. Fahreddin: Dinin övdüğü, diniyle övünen. Dinin seçkini. Fahreddin Razi: (Rey 1149-Horat 1209). Müfessir, kelamcı. Dilbilimci. Fizikçi. Tıpçı Fahrettin: […]

Devamını Oku 0

G ile başlayan erkek isimleri

Gagauz: 1. Gökoğuzlar. 2. Hristiyanların Ortodoks mezhebine bağlı Türk kavmi. Balkanlar ve Rusya’da yaşamaktadırlar. Deliorman, Dobruca, Beşerabya ve Ukrayna’da oturan Hristiyan Türklere verilen ad. Galib: 1. Galebe çalan, muzaffer, yenen. 2. Güçlü kuvvetli, kudretli, hükmeden. 3. Üstün baskın. Şeyh Galip: Meşhur divan şairlerinden. 1757-1798 yıllan arasında yaşamıştır. – Türk dil kurallarına göre “b/p” olarak kullanılır. […]

Devamını Oku 0

H ile başlayan erkek isimleri

Habeşi: Habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse. Habeş ırkına mensup Habib: Sevgili. Seven, dost Habir: 1. Taze, haberli, bilgili, agah, vakıf. 2. Cenab-ı Hak. Hace: 1. Hoca. 2. Bilgin, öğretmen. 3. Çelebi, sahip, muallim, profesör. – Daha çok lakab olarak kullanılır. Hacib: Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. Kapıcı. -Türk dil […]

Devamını Oku 0

I ile başlayan erkek isimleri

Idık: Kutsal, mübarek Idıkut: 1. Eski Türklerde bir şan. 2. Devlet yönetme gücü. Ildır: 1. Parıltı, parlayış. 2. Alacakaranlık. Ilgar: 1. Çok çabuk, hızlı. 2. Hücum, akın. 3. Verilen söz. 4. Havanın parlak, açık olması. 5. Öfke. Ilgazer: (bkz. Ilgar) Ilgı: 1. Soy sop. 2. Sürü. 3. Çoban. 4. Hısım, akraba. Ilıcan: Ilıkça, biraz ılık […]

Devamını Oku 0

İ ile başlayan erkek isimleri

  İbiş: l. Ortaoyunu ve kukla tiplerinde gülünç şahıs. 2. Avanak, sersem. Daha çok takma isim olarak kullanılır. İbsan: İnsanın yüzü veya huyu güzel olma İcab: 1. Lazım gelme, gerçek. 2. Bir sözleşme için ilk söylenen söz. 3. Olumlama, olumlu hale gelme. İcabi: (bkz. İcab) İci: 1. Hükümdar veziri vekili. 2. Atmaca. İçöz: İçli, özlü […]

Devamını Oku 0

K ile başlayan erkek isimleri

Kaan: 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar. Kadir: 1. Değer, kıymet, itibar. 2. Parlaklık. 3. Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü. 4. Allah’ın isimlerinden. Kur’an-ı Kerim’de 50’ye yakın yerde geçmektedir. Başına”abd” takısı olarak “Abdülkadir” olarak kullanılır. Kadirşah: 1. Güçlü, kuvvetli hükümdar, padişah. 2. Kadir ve şah kelimelerinden türetilmiş birlesik isimdir. Kadreddin: Dinin […]

Devamını Oku 0

L ile başlayan erkek isimleri

Lahib: Açık yol Lahik: 1. Yetişip ulaşan. 2. Eklenen. 3. Yenisi. Lami: Parlayan, parıldayan parlak. – Lamii: 1472-1532 yılları arasında yaşayan Türk edebiyatında haklı bir ün kazanmış mutasavvıf ve sanatkar Lasif: Parlayan, parlayıcı Layih: 1. Parlak, parlayan. 2. Aşikar, meydanda, hüveyda. 3. Hatıra gelen. Layik: Yakışan, yakışıklı Lazım: Gerekli şey. Gerekçe Lebib: Akıllı, zeki, fatin […]

Devamını Oku 0

M ile başlayan erkek isimleri

Macid: Şan ve şeref sahibi olan kimse. İyi ahlaklı. Ulu Macit: Şan ve şeref sahibi Mahfi: Gizli, saklı Mahfuz: Korunmuş, gözetilmiş. Gizlenmiş, saklanmış. Mahin: (bkz. Hz. Peygamberin isimleri) Mahir: Maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli Mahmur: 1. Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Uyku basmış, ağırlaşmış, yan baygın göz. Mahmut: Övgüye değer Mahsun: Güçlendirilmiş, güçlü Mahsut: Hasat […]

Devamını Oku 0

N ile başlayan erkek isimleri

Nabi: 1. Haberci, haber veren. 2. Yüksek, yüce. 3. Büyük Türk şairidir. 17. asrın ikinci yarısında yaşamıştır. Naci: Necat bulan, kurtulan, selamete kavuşan. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik Nacil: Soyu sopu temiz olan kimse Nadi: 1. Nida eden, haykıran, çağıran. 2. Toplantı, meclis, (bkz. Nida). Nadim: Pişmanlık duyan, pişman. Tevbe eden Nadir: Seyrek, az, ender bulunur Naferiz: […]

Devamını Oku 0

O ile başlayan erkek isimleri

Oba: 1. Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk. 2. Genellikle bölmeli göçebe cadın. 3. Yabancı. 4. Zeka ya da yetenekleri olağanüstü işler başaracak kadar üstün olan kimse, dahi. 5. Ova. Obuz: 1. Su kaynağı. 2. Akarsulardan oluşan küçük derecik. 3. İki derenin birleştiği dar yer. 4. Karların erimesiyle oluşan ufak dere. Odhan: Atak, hareketli […]

Devamını Oku 0

Ö ile başlayan erkek isimleri

  Öcal: .- Yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al. Ögeday: Alpaslanın 3 oğlundan birinin adı ALTAY, KUBİLAY ve OGEDAY anlamıda korkusuz savaşçı ki Alpaslanın ordularının başına geçmiş komutan olmuştur. Yüksel Sarihan Öger: Akıllı, bilgili kimse Ögetürk: Akıllı, bilgili Türk Öke: (bkz. Öge) Öker: Akıllı kimse Ökkeş: 1. Erkek örümcek. 2. Bir dağ adı. Öklü: Akıllı […]

Devamını Oku 0

P ile başlayan erkek isimleri

Padişah: Hükümdar Paha: Değer, fîat, eder, tutar Pakalın: Dürüst, doğru iyi tanınmış kimseler Pakan: 1. Temizler, anlar. 2. Veliler, ermişler, evliya. Pakel: İyi işler yapan, doğru kimse Paker: Temiz, dürüst, iyi kimse Pakkan: Temiz soydan gelen kimse Paksan: Temiz, doğru namuslu tanınmış kimse Paksoy: Temiz soydan gelen Paksu: Temiz su. Billur gibi arı duru, şahsiyetli […]

Devamını Oku 0

R ile başlayan erkek isimleri

Rûmet: Şeref, onur, haysiyet. Şeref Polat Rabbani: 1. Allahla ilgili. 2. Kendini bütün varlığıyla Allah’a teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allah’tan geleni kabul edip, O’nun dinine muhalif olana karşı çık.an Rabıt: Rabteden, bağlayan, birleştiren. Nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan Rabi: Dördüncü Rabih: Yararlı, kazançlı, karlı Raci: 1. Rica eden, yalvaran, dileyen. […]

Devamını Oku 0

S ile başlayan erkek isimleri

Saad: Mutluluk, kutluluk Saadeddin: Dinin uğurlu ve kutlu kişisi. – Türk dil kuralı açısından “d/l” olarak kullanılır Saba: Gündoğusundan esen hafif rüzgar. Türk müziğinin en eski makamlarından Sabahaddin: Dinin güzelliği. – Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır Sabahattin: Güzellik Sabi: Yedinci Sabih: Güzel, şirin Sabir: 1. Sabreden, tahammül eden, Katlanan sabırlı. 2. Acele etmeyen. […]

Devamını Oku 0

Ş ile başlayan erkek isimleri

  Şaban: 1. Aralık, fasıla. 2. Hicri, Kameri ayların sekizincisi, üç ayların ikinci ayı. Şabeddin: Din topluluğu, cemaati. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır Şadab: Suya kanmış, sulu, taze Şadi: Sevinç, mutluluk Şafakgün: Şafak renkli, kızıl Şafi: 1. Katışıksız, katıksız, halis, temiz. 2. Yalnız, sadece, sırf. 3. Kesintilerden sonra kalan kısım, net. Şah: […]

Devamını Oku 0

T ile başlayan erkek isimleri

Taberi: Büyük İslAm tarihçilerinden biri Tacal: Üstün ol, baş ol Tacaver: Padişah, hükümdar Taceddin: Dinin tacı. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır Tacettin: Taca ait Taci: Taçla ilgili Tacim: Noktalama, noktalatma Tacir: Ticareti meslek edinmiş olan Taçkın: Gurur Tafra: 1. Yukarıya sıçrama, atlama. 2. Yukarıdan atıp tutma, gururlu davranış. 3. İlmiyyede rütbe, derece alma. […]

Devamını Oku 0

U ile başlayan erkek isimleri

Ubab: Şiddetli, taşkın sel suyu Ubade: Anlamını bilen ziyaretçilerimiz bize yorumları ile yardımcı olabilirler. Zeliha Demiray Ubeyd: (bkz. Ubeyde) Ucaer: Değerli, yüce kimse Ucatekin: – Yücelikte eşsiz kimse. Uçanay: Ay gibi yüksek anlamında Uçanok: Hızlı, atak, yiğit Uçar: Uçan, uçucu Uçarer: Uçar er Uçbay: Sınır beyi Uçhan: Sınır şehir hanı Uçkan: Deli dolu, havai, toy […]

Devamını Oku 0

Ü ile başlayan erkek isimleri

  Übab: Şiddetli, taşkın sel suyu Übeyd: (bkz. Ubeyde) Übhet: Büyüklük, ululuk Üçer: Üç er Üçok: Oğuz destanına göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen ad Üftadegi: Düşkünlük Ülgenalp: 1. Yüce, ulu, yiğit. 2. Ülgen – alp. Ülgener: Yüce, ulu kimse. – Ülgen – er. Ülgü: 1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, […]

Devamını Oku 0

V ile başlayan erkek isimleri

Vabil: İri damlalı yağmur Vacid: Yaratan, meydana çıkaran. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır Vafi: Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri Vafid: Elçi, temsilci, rasul Vafir: Çok, bol Vahab: Bağışlayan, ihsan eden. – Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır. “Abd” takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur: Abdülvahab Vahap: Çok bağışlayan, bol ihsan […]

Devamını Oku 0

Y ile başlayan erkek isimleri

Yaban: 1. Yabancı. 2. Issız kır, ova, çöl, sahra. 3. Dışarı, başka ülke, gurbet. 4. Ekin tarlası. Yabar: Güzel koku, misk Yabgu: Eski Türk devletlerinde “hükümdar” anlamında kullanılan bir unvan Yağın: 1. Yağmur. 2. Düşman yağı. 3. Yiğit. 4. Arka, sırt. Yağınalp: (bkz. Yağın) Yağınalp: (bkz. Yağın) Yağız: 1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit. Yağızalp: […]

Devamını Oku 0

Z Harfi ile başlayan erkek isimleri

Z Harfi ile başlayan en etkileyici ve en güzel erkek isimleri: Zade: 1. Evlat, oğul. 2. Dürüst, doğru adam. Zafir: Zafer kazanan, üstün gelen Zahid: Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terkederek günahtan kaçan, Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çeken (kimse) muttaki Zahit: Dince yasak olan şeylerden sakınan Zahrettin: Dinin zerresi, Dinin çekirdeği Bülent Arda Zaid: […]

Devamını Oku 0